Seminerler

Düzenli aralıklarla uzmanlaşma ve sınav amaçlı eğitim kursları düzenlenmektedir. Tüm kurslar bizzat Dai-Sifu Tassos veya atadığı eğitmenleri tarafından yönetilir. IDVTA üyesi olmakla, hangi ülkede olursa olsun tüm kurslara katılma hakkına sahip olursunuz. Seminer duyurusu baş eğitmen ya da IDVTA yönetimi tarafından yapılır.

 

Sınav Kursları

DVT öğrencisi, eğitim programını başarıyla bitirdikten sonra, bir bitirme sınavına katılması zorunludur. Single grade – tek derecelerin başarılı olması için bu “kalite kontrol” çok önemlidir.

Aksi halde bir hata olması durumunda, hareketin içselleştirilmesinden sonra bu hatanın düzeltilmesi  çok daha zor hale gelir.

DVT eğitim kurslarındaki sınavlarda stres ve kaygı yoktur. Sınav 5 – 7 saat süren, çok yoğun bir eğitim ile yapılır. Doğal olarak aralar verilir. Tüm bu süre boyunca Dai-Sifu Tassos öğrencilerin beceri seviyelerine bakar. Altyapı ve uyumu gözden geçirir ve açıklar.

 

Eğitici Kursları

Bu kurslar eğiticiler ve öğretmenler için düzenlenir. “Öğretmeyi öğrenmek” ve sürekli, tutarlı kalite standartları aktarılır.

 

Silah Kursları

 

Bu kurslarda ön planda silaha karşı ve silahla dövüşülür. Silah olarak; bıçak, sopa, tonfa, tabanca, uzun sopa, çift bıçak ve günlük hayatta silah olarak kullanılacak öğeler kullanılır. Asıl amaç silahların kullanımı ve etkinliğinin öğrenilmesidir. “Böylelikle silahla saldırı korkusu azalır.”